languages

Ang Mubo nga Kinabuhi sa Tawo

Ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka matahom nga buwak nga kalit lang milambo og mitubo sa kapatagan sa kalibutan. Apan sa kalit niining pagtunga kalit pod kining nawagtang. Wala manlang gani kini hinomdomi sa kanhi niyang puwesto.  Unsa man diay ang tumong niining mubo nga kinabuhi sa tao? Tinood ba kaha kining kinabuhi […]

Continue Reading